.

Ons skep ons toekoms hier    Here we create our future

 Boodskap van die Skoolhoof / Message from the Principal:

 Dankie dat u die tyd afgestaan het om ons webtuiste te beloer, ons hoop dat u ‘n positiewe blik van ons skool sal kry.

Somerset-Wes Primêr lewer sedert 1865 kwaliteit onderrig aan leerders van ons onmiddelike omgewing. Ons is baie trots op die ou tradisies en prestasies van ons oud- en huidige skoliere. Ek glo dat leerders gelukkig en veilig by die skool moet wees om optimal te presteer.

We are known as the Summie family and like a close knit group, we love one another, irrespective of race, language or culture. We are proud of the fact that we are one of the most diverse schools, that represents the true South Africa.

Die vier simbole op ons wapen verteenwoordig die vier kernwaardes wat ons by die skool benadruk. Soos ons leuse sê, niks gebeur sonder harde werk nie, daarom moedig ons die leerders om alle geleenthede aan te gryp om gestand te doen aan die talente wat hul ontvang het.

Children must learn to be responsible for their behaviour, actions from a young age, therefore they need to be disciplined and focussed. We also teach the children to have integrity, so that they can serve their school, community and country with respect, honour and pride.

Laastens leer ons die leerders om diensbaar te wees en uit te reik na ander, veral die wat minder bevoorreg as ons is.

Soos u kan sien op ons webwerf lewer ons ‘n gebalanseerde opvoeding, wat focus op akademie, sport en kultuur. Ons beskik oor al die nuutste tegnologiese hulpmiddels en fasiliteite om goeie onderrig en afrigting te laat geskied.

The teachers of Summies are all passionate about their profession and are all prepared to walk the extra mile for the benefit of the children of our school.

  “You are where you are because that is where you have subconsciously chosen to be.”Robin Sharma

   Nil Sin Labore

.